Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling - Rotterdam

Relateren, hoe doe je dat?

Je wilt

 • contactvolle, intieme en liefderijke relaties
 • bij jezelf leren blijven en grenzen aangeven in het contact met de ander
 • je openstellen op hartsniveau
 • onderzoeken waarom je je afhankelijk of anti-afhankelijk opstelt
 • meer zicht krijgen op je patronen die dieper contact in de weg staan
 • anders omgaan met je gevoelens van afwijzing
 • initiatief nemen tot contact
 • leren zeggen wat je op je hart hebt
 • bestaande relaties verdiepen
 • de ander de ruimte geven en laten zijn wie hij/zij is
 • uit verwijten en beschuldigingen blijven
 • omgaan met bindings- of verlatingsangst 
 • open en helder aangeven waar jij behoefte aan hebt

…en nog veel meer.

Breng je relaties op een dieper niveau!

‘Je moet werken aan je relatie’ is een veel gehoorde kreet. Deze training bied je de mogelijkheid om te ontdekken dat ‘werken’ samen kan gaan met speelsheid, lichtheid en humor. Dan wordt het leuk om op een dieper niveau te ontdekken wie je bent en wat de achtergrond is van je gedrag. En hoe dat van invloed is op elke relatie, zowel in werk en vriendschap als in liefde.

Voor wie 

De training is toegankelijk voor ieder die verlangt naar echt en dieper contact en bereid is om in de spiegel te kijken. 

Door de kleine groep is er veel aandacht voor ieders persoonlijk proces. (10-14 deeln.)

Werkvormen

Ervarings- / lichaamsgerichte oefeningen, contactoefeningen, methoden van zelfonderzoek, deelrondes, relatietheorie.

Als je doet wat je altijd deed, kríjg je wat je altijd kreeg.

 

Vraag om info mbt vergoeding zorgverzekeraar of belastingaftrek