Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling - Rotterdam

Mindful Coachen

Een andere manier van coachen! Een samenvoeging van lichaamsgericht werken en mindful aanwezig zijn. Je gaat in coachingbijeenkomsten  je aannames, overtuigingen, verwachtingen en gedragspatronen bewust(er) maken en voelen wat het effect daarvan op je lichaam is. Je mind kleurt namelijk je ervaringen en creëert daarmee jouw werkelijkheid. Dit heeft zijn weerslag op je spannings- en energieniveau en op je ademhaling. Het doorzien en aanvaarden van jouw specifieke mechanismen creëert ruimte en ontspanning. In deze ruimte ontstaan veranderingen van binnen uit, i.t.t. aangeleerde tips & trics om met situaties om te gaan. Een situatie die je voorheen als problematisch ervoer zie je dan ineens met andere, nieuwe ogen. 

Kies voor Mindful coaching als je:

  • meer balans wilt in werk en privé
  • anders wilt omgaan met grenzen en verantwoordelijkheden
  • je resultaten wilt verbeteren
  • effectiever wilt samenwerken of leidinggeven
  • conflictsituaties op het werk wilt oplossen
  • En nog veel andere thema's

Ontdek de mogelijkheden achter de belemmeringen!